zondag, juli 21, 2024

Vragen aan het FVT

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen over de werkwijze van het foto & videoteam. Op deze pagina proberen wij de meest gestelde vragen op een rijtje te zetten.


Waarom mag het foto & videoteam op plaatsen komen waar de pers niet wordt toegelaten?

Antwoord – Het foto & videoteam maakt opnames die op een later tijdstip gebruikt kunnen worden door de brandweer of andere hulpdiensten. Het betreffen hier opnames die niet geschikt of bedoeld zijn voor derden. Deze opnamen worden gebruikt voor onderzoeken of ze zijn van belang voor opleidingen of evaluaties. Dit zijn allemaal zaken die aangemerkt dienen te worden als ‘intern’ Dit alles gebeurd onder strikte waarborging van de privacy van slachtoffers. Deze beelden worden dan ook niet gedeeld. De media hoeft dan ook niet niet bang te zijn dat deze foto’s ter beschikking worden gesteld aan de concurrerende media.


Wordt er beeldmateriaal ter beschikking gesteld aan de media?

AntwoordNee. Het beeldmateriaal wordt niet ter beschikking gesteld aan de media. Het beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor brandweerdoeleinden. Het foto & videoteam heeft geen journalistieke functie.


Bestaat deze mogelijkheid wel indien hiervoor word betaald?

Antwoord – Nee. Zie het bovenstaande antwoord


Jullie plaatsen foto’s op de website.  Dit is oneerlijke concurrentie voor de media

Antwoord – Deze foto’s zijn brandweer gerelateerd en dienen om de eigen organisatie in beeld te brengen. Het heeft een voorlichtende, en geen journalistieke functie. De burgers worden geïnformeerd over hun brandweer.


Zijn de medewerkers van het fototeam hobbyisten of zijn zij daadwerkelijk aangesteld bij de brandweer?

Antwoord  – Alle medewerkers van het foto & videoteam zijn in dienst van de brandweer Zuid-Limburg. Naast hun eventuele hoofdfunctie bij de brandweer zijn zij eveneens benoemd tot medewerker van het foto & videoteam van de brandweer Zuid-Limburg. Zij beschikken over een gedegen opleiding voor het werken tijdens het repressieve optreden van de brandweer.


Bij branden en ongevallen zie je vaker personen die zogenaamd foto’s maken voor de brandweer. Vaak zijn zij gekleed in een geel hesje met de tekst brandweerfotograaf. Hoe weet ik als hulpverlener of burger dat ik te maken heb met een officiële medewerker van het FVT?

Antwoord –  Alle medewerkers van het foto & videoteam zijn herkenbaar aan hun brandweerkleding. Daarnaast kunnen zij altijd hun brandweerlegitimatiebewijs overleggen. Bij twijfel kan altijd navraag worden gedaan bij de officier van Dienst brandweer.


Welke diensten, maken of kunnen gebruik maken van jullie beeldmateriaal?

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Politie Limburg

Divisie regionale recherche politie Limburg

Politie Dienst Infrastructuur landelijke eenheid

GHOR Zuid-Limburg

Ambulancezorg Limburg

Arbeidsinspectie

Bouw en woningtoezicht van de diverse gemeentes in Zuid-Limburg

Ministerie van Defensie

Particulieren die direct betrokken waren bij een incident (onder bepaalde voorwaarden)