zondag, juli 21, 2024

Over ons

Voorgeschiedenis

Sinds 1 mei 2008 beschikte de brandweer Zuid-Limburg officieel over een nieuw team, te weten het Foto & Videoteam. Dit team was uniek in zijn soort. Zuid-Limburg was namelijk het eerste korps in Nederland wat gebruikt maakte van een foto & videoteam.

Al geruime tijd werden er tijdens inzetten van de brandweer in de hele regio foto’s gemaakt door mensen die voor de korpsen of de website beheerden of anderszins betrokken waren bij de brandweer. Met uitzondering van de voormalige brandweer Parkstad – Limburg waren er officieel geen afspraken.

Op verzoek van de brandweerfotografen en het hoofd communicatie van de brandweer Zuid-Limburg werd een onderzoek gestart naar de nut en noodzaak van een zogenaamd foto en videoteam binnen de brandweer.

Om het een en ander in goede banen te leiden, om wildgroei te voorkomen en om op een goede wijze met en naast de professionele media te kunnen functioneren bleek het noodzakelijk het een en ander op een eenduidige wijze binnen de brandweerorganisatie te borgen. Uitgangspunt hierbij was dat het laatste jaar de meerwaarde van het hebben van een foto en videoteam duidelijk is gebleken (bijdrage onderzoek brand, foto’s informatiebulletins, videoverslag bestuurlijke oefeningen); echter het professioneel verankeren van dit team bleek een must.

Huidige situatie

Teneinde het Foto en Videoteam op een adequate en professionele wijze voor de brandweer Zuid-Limburg te laten functioneren zijn de medewerkers in dienst genomen van de brandweer Zuid –Limburg. Onderstaand geeft de werkwijze van het team aan.

-zij maken foto- en of video-opnamen van incidenten waarbij de brandweer betrokken is ten behoeve van onderzoeken, evaluaties en instructies voor intern gebruik;

-zij maken video-opnamen van zowel bestuurlijke als operationele oefeningen ten behoeve van evaluaties en coaching van betrokkenen;
-zij maken foto’s ten behoeve van informatiemagazines voor zowel brandweer als directe partners (politie, GGD en gemeenten) binnen de Veiligheidsregio Zuid – Limburg;

-foto’s van incidenten en oefeningen worden beperkt geplaatst op deze website & socials van de brandweer Zuid-Limburg & de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit onder strikte waarborging van de privacy van slachtoffers.

-opnames gemaakt door het team worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Het foto en videoteam is dan ook geen concurrentie voor de reguliere pers,

-foto- en videomateriaal wordt op verzoek van politie voor hen vervaardigd en ook ten behoeve van onderzoek aan hen beschikbaar gesteld;

De leden van het team dragen uitrukkleding en zijn herkenbaar als medewerker van de brandweer Zuid-Limburg. Op hun uitrukjas hebben zij een blauwe schouderflap met het opschrift “Foto – en Videoteam”

Voor vragen omtrent het foto & videoteam kunt u zich wenden tot J van Leeuwen van de brandweer Zuid-Limburg, U kunt hiervoor gebruik maken van de contactpagina.