27-07-2017 – Maastricht / Kanne, Brand in grotten Cannerberg geblust

Update 27-07-2017

Kanne (B) – De brand die de afgelopen week woedde in de grotten van de Cannerberg is geblust. Gisteren en vandaag heeft de brandweer alle hooi en stro naar buiten gehaald en geblust.Rondom de grotten vinden vanavond nog opruimwerkzaamheden plaats en de ventilatoren zullen de hele nacht blijven draaien om de grotten zoveel mogelijk van rook te ontdoen.Morgenochtend zal de brandweer een laatste inspectie uitvoeren, waarbij gekeken wordt naar eventueel kleine smeulende resten en het CO gehalte wordt gecontroleerd. Als dit in orde wordt bevonden dan volgt de overdracht aan de Provincie Limburg. De brandweer verricht vanavond nog metingen in de woningen aan de Muizenberg. Daarna kunnen de bewoners terug naar hun woning.

Update 26-07-2017

Vanochtend is de brandweer begonnen met het transporteren van het hooi en stro uit de grotten van de Cannerberg. Tijdens de inzet inspecteert de geoloog voortdurend de staat van de grot en voor de hulpverleners zijn diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Dit om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren. Tot dusver verloopt de actie voorspoedig.

Het transporteren van het hooi en stro levert rookoverlast op voor de directe omgeving. De gemeente Riemst heeft daarom besloten om de bewoners van 7 woningen een alternatieve verblijfplaats aan te bieden.
De brandweerinzet kan nog enkele dagen duren en gedurende deze periode adviseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (België) om tijdelijk elders te verblijven.

Gedurende de actie wordt de luchtkwaliteit voortdurend gemonitord. De resultaten van de metingen vallen binnen de normen.

De brandweer werkt vannacht door. Dat kan betekenen dat de omgeving last kan blijven houden van de rook. ​Het advies is om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Update 25-07-2017

De brandweer gaat vanaf woensdagochtend 26 juli over tot een nieuwe wijze van bestrijding van de brand in de Cannerberg. Na uitgebreid onderzoek en analyse van de brandweer hebben de gemeentes Riemst en Maastricht dit in overleg met de betrokken hulpdiensten besloten.

Geconstateerd is dat het gecontroleerd laten uitbranden van het materiaal mogelijk zeer lang zal duren, waarbij de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven door rook ook voortduurt. Na intensief onderzoek door diverse experts is vastgesteld dat de grotten betreed kunnen worden door hulpverleners en gespecialiseerde machines.

Vanaf woensdag 10.00 uur gaat de brandweer daarom, in samenwerking met gespecialiseerde diensten, het hooi en stro uit de grotten verwijderen. Hierna wordt het materiaal veilig gesteld en naar een centrale plek gebracht, waar het definitief geblust wordt. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Deze operatie zal naar verwachting enkele dagen duren.

Overlast door rook
Tijdens de operatie kan de overlast door rook toenemen. Meetploegen monitoren daarom de luchtkwaliteit. Omwonenden is gevraagd om bij overlast door rook, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Gebied afgezet
Het gebied blijft afgezet omwille van de veiligheid. Ook de Muizenberg blijft afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Het gangenstelsel is altijd verboden gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *