Free Premuim Templates by BIGTheme

Zoeken


01-01-2011 - Gezamenlijke inspanningen jaarwisseling hebben resultaat

Het aantal incidenten waar de brandweer tijdens de jaarwisseling bij is betrokken, is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Er zijn landelijk wel grote verschillen te zien. Dat blijkt uit (voorlopige) cijfers van de NVBR die afkomstig zijn van de Veiligheidsregio’s.

‘Wij hebben de afgelopen periode een grote focus gelegd op een betere bescherming van brandweermensen met een publieke taak. Ook wilden wij een betere registratie van incidenten. Het is goed te constateren dat de incidenten tegen brandweerpersoneel in ernst lijken te zijn afgenomen en dat is positief.’ Dat zegt Lieke Sievers namens de Raad van Regionaal Commandanten van de NVBR. Uit een eerste landelijke inventarisatie blijkt dat de jaarwisseling voor de brandweer in de meeste regio’s in Nederland druk maar overzichtelijk is verlopen. Dat is volgens de NVBR mede te danken aan de voorbereidingen die lokaal en regionaal zijn getroffen. ‘Enerzijds zijn dat de gemeenten met wijkverenigingen, buurtbewoners en organisatoren van evenementen, die hele goede afspraken hebben gemaakt. Aan de andere kant kunnen wij ook constateren dat de brandweer met politie, ambulance en gemeentelijke diensten en in samenwerking met de meldkamers bijzondere inspanningen hebben geleverd. Zo is tussen de partijen uitstekend samengewerkt waardoor incidenten werden voorkomen of snel in de kiem konden worden gesmoord.’

Incidenten

Ondanks het feit dat de Veiligheidsregio’s een reeks van maatregelen hebben genomen om effectief op te kunnen treden bij incidenten en tevens de veiligheid van het eigen personeel te kunnen waarborgen, hebben zich op diverse plaatsen in Nederland incidenten voorgedaan. Zo is de brandweer in acht gevallen gehinderd in het werk waarbij de politie of ME de brandweer heeft moeten assisteren. Ook is sprake geweest van belediging van de brandweer (1 keer), bedreiging (3 keer) en openlijke geweldpleging zoals het gooien van vuurwerk naar brandweermensen en brandweerauto’s (9). In één geval is er sprake geweest van poging tot (zware) mishandeling.

Sievers: ‘Nieuwjaarsnacht is traditioneel erg druk met vele brandjes. Het is goed te constateren dat de incidenten tegen brandweerpersoneel in ernst lijken te zijn afgenomen, maar elk incident tegen hulpverleners is er nog steeds één teveel. Los van deze agressie – waaraan door de overheid gelukkig heldere grenzen worden gesteld - zijn er ook dit jaar weer vele goede voorbeelden van overheid en inwoners die de handen ineen hebben geslagen om er een feest van te maken en deze grenzen met elkaar te bewaken . Met succes. In veel regio’s was de situatie beheersbaar en gezellig, ook in plaatsen waar het de voorgaande jaren uit de hand is gelopen. Deze gezamenlijke initiatieven moeten wij landelijk met elkaar delen.’

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus