26-08-2012 – Schinveld, Zeer grote brand

Rond 5.00 uur zondagochtend 26 augustus is een binnenbrand gemeld bij “het Kloeëster” aan de Kloosterlaan in het centrum van Schinveld. Al snel nam de omvang toe en was sprake van een zeer grote brand (GRIP 3). De brandweer is nu nog bezig met blussen. Omsteeks 06:45 is het sein brandmeester gegeven en kon worden begonnen met nablussen.

In het gebouw, dat sinds enige jaren leegstaat, is asbest gebruikt, hetgeen voor gevaar kan zorgen voor de volksgezondheid. Daarom is meteen na constatering een geluidswagen rondgereden in de directe omgeving om mensen te waarschuwen ramen en deuren te sluiten. Deze zelfde waarschuwing is ook uitgegaan naar de buurgemeenten die benedenwinds liggen (in dit geval de Duitse Kreis Heinsberg en de Awacs basis). Ook in die gebieden vinden nu inventarisaties plaats om te bepalen of er gevaar van asbest dreigt. Of er inderdaad asbest is vrijgekomen en hoever het zich heeft verspreid wordt nu onderzocht.

UPDATE:

Inmiddels is gebleken dat er buiten een straal van 5 meter rondom het gebouw géén asbest is aangetroffen. Wel is er rook- en roetoverlast in de directe omgeving, met name voor een tiental woningen in de Beatrixstraat. De daar aangetroffen roetdeeltjes zijn gecontroleerd op aanwezigheid van asbest, maar dat is niet aangetroffen.

Op dit moment wordt met de omwonenden overlegd en per huishouden geïnventariseerd hoe de situatie is en waar eventueel behoefte aan is. Later vandaag zal ook de burgemeester persoonlijk met deze mensen gaan spreken. Besloten is dat de gemeente zal zorgen voor het schoonmaken van de  tuinen. Bewoners hoeven daar dus zelf niet mee aan de slag te gaan.

Foto’s & video copyright Brandweer Zuid-Limburg –Disclaimer