19-03-2012 – Elsloo, Zeer grote brand

Aan de Schutterstraat in Elsloo heeft maandagmiddag een zeer grote brand gewoed waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren is. Op het moment van het uitbreken van de brand waren drie personen in het pand aanwezig. Twee personen konden zichzelf in veiligheid brengen. Het stoffelijk overschot van het derde slachtoffer werd tijdens de nabluswerkzaamheden gevonden. De brand brak rond 13.30 uur uit na een explosie en zorgde voor een grote rookontwikkeling die in de verre omgeving te zien was en die voor stankoverlast in Beek zorgde. Metingen van de brandweer hebben uitgewezen dat er geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het was daarom niet noodzakelijk voor omwonenden om verdere maatregelen te treffen. Het sein brand meester kon om 15.15 uur worden gegeven.Forensisch onderzoek heeft in de loop van dinsdag uitgewezen dat de oorzaak van de brand zeer waarschijnlijk in de stofafzuiginstallatie ligt. Ook de explosie is in die installatie geweest.  

Foto’s & video copyright Brandweer Zuid-Limburg –Disclaimer