100 jaar brandweer Brunssum

Op zaterdag 29 Juni viert kazerne Brunssum haar 100 jarig bestaan.  Uiteraard willen wij dit met jullie vieren. Eenieder is dan ook uitgenodigd om van 10:00 tot 16:00 uur naar de open dag aan de Pijler in Brunssum te komen.

Brandweer Brunssum was ooit een gemeentelijk brandweerkorps. De kazerne bevond zich aan de Dr. L. Th. Wietenstraat in Brunssum.  Door de intensieve samenwerking met de brandweerkorpsen in de oostelijke mijnstreek fuseerden de korpsen van Brunssum, Heerlen & Kerkrade tot het intergemeentelijke brandweerkorps ‘Brandweer Parkstad – Limburg.  Tot 2002 beschikte brandweer Heerlen over 3 kazernes, waaronder post Noord.  Deze brandweerpost was gelegen aan de Nieuwstraat in Hoensbroek. Met de nieuwbouw in Brunssum kwam hier een einde aan, en werden zij samen met Brunssum ondergebracht op de huidige locatie aan de Pijler in Brunssum.  

Inmiddels zijn alle korpsen samengevoegd tot ‘brandweer Zuid-Limburg’

Met het 100 jarig bestaan hebben wij gemeend 100 foto’s te plaatsen.  Met name uit de periode dat brandweer Brunssum nog een zelfstandig korps was. Maar ook foto’s van de nieuwbouw en van de eerste jaren van de intensieve samenwerking met Heerlen Noord. Foto’s van branden & incidenten, maar ook foto’s uit het ‘leven’ van kazerne Brunssum. Foto’s met een lach en een traan.  Een lach, omdat er ook leuke en grappige situaties voorbijkwamen. Een traan voor collega’s die ons door de jaren heen ontvallen zijn.

Foto’s copyright Brandweer Zuid-Limburg –Disclaimer

Buitenom het eigen beeldmaterieel staan er ook foto’s tussen die beschikbaar zijn gesteld door Dhr, Smith, Van der haijden & Pagen. Wij zijn hun erg erkentelijk hiervoor.